符竹

fú zhú

zhēn qì tōng yáo dǎo,
líng fú jiàng yù qīng。
bù súi hán shǔ biàn,
yìng shǐ gǔi shén liáng。
yǔ zhuó láng gān cháng,
fēng fān fěi cùi míng。
shúi yún chóng suǒ zhuàn,
yè yè shì tiān chéng。
Processed in 0.309191 Second , 37 querys.