游东山时征符南蛇

yóu dōng shān shí zhēng fú nán shé

lè mǎ dōng shān dì yī fēng,
huǎng rán dùn jué shì chén kōng。
luò huā qiǎo xìu yán qián cǎo,
shòu zhú qīng qiāo dòng kǒu fēng。
xiào qǐ yōu lín fēi bái hè,
nù lái hūi jiàn zhǎn cháng hóng。
hé dāng tùi sǎo mán yān jìng,
zài jǐu xié qín fǎng chì sōng。
Processed in 0.246177 Second , 34 querys.