清平乐·西园啼鸟

qīng píng lè · xī yuán tí niǎo

xī yuán tí niǎo。
líu dé chūn duō shǎo。
kè lǐ qíng huái wú rì hǎo。
chóu sǔn lián tiān fāng cǎo。
bó shān hūi lěng xiāng cán。
wēi fēng chūi mǎn yín jiān。
zhuō wǔ huā yīn bù dòng,
yī shuāng hú dié tuán luán 。
Processed in 0.267791 Second , 37 querys.