读欧阳永叔秋声赋有感

dú ōu yáng yǒng shū qīu shēng fù yǒu gǎn

zhí sù bù yíng chǐ,
fǔ tóng hé shì xián。
yè qì huán tài chū,
yǎo wú chén lv̀ qiān。
qīng shāng rù lín miǎo,
bào xī wàng wú nián。
rén shēng gǎn róng rǔ,
ér zì sǔn qí tiān。
wén zī yán wài shēng,
wū hū shǐ zhī rán。
Processed in 0.304903 Second , 37 querys.