炼丹观

liàn dān guān

tiān dì wèi lú biàn huà jiān,
dān shā diǎn shí shí chéng dān。
dān chéng yí zào kōng chén jī,
líu yǔ gāo rén tú huà kàn 。
Processed in 0.298816 Second , 34 querys.