不寐二首 其一

bù mèi èr shǒu qí yī

luò yuè mǎn jiāng chéng,
gān kūn cǐ yè qíng。
yán yíng hé hàn sè,
cāng xiǎn lù lú shēng。
mèng duàn jiē nán xù,
nián cūi sī zhuǎn yíng。
xiǎng yīn mó jǐn tùi,
xǐng yǎn bì wú shēng。
Processed in 0.320860 Second , 34 querys.