鲁女观

lǔ nv̌ guān

jiàn shuō dāng nián lǔ nv̌ guān,
cháng nián xiàng cǐ èr jīn dān。
yī zhāo yǔ huà wú rén shì,
yě hè gū yuán rào zǐ tán 。
Processed in 0.278136 Second , 37 querys.