第七渡

dì qī dù

xiān yuán qī dù gèng líu cháng,
é guǎn píng tóu dī rǔ xiāng。
hóng chù yán qián rú yǔ xiè,
jǔ piáo yì chù yà tiān jiāng 。
Processed in 0.938546 Second , 34 querys.