登武昌南楼

dēng wǔ chāng nán lóu

shí wàn lín lín fǔ xìu méng,
fú yún zì jìu chǐ zhēng róng。
jiāng qū zuò yòu shuāng líu hé,
shān rù píng xián bā zì héng。
mí shǐ zùi hún huāng shù yuǎn,
yǔ láng chén gǔ gǔ tái shēng。
xīng lái lǎng pāi lán gān lì,
bù bì zhòng qí bì hǎi jīng 。
Processed in 0.310499 Second , 37 querys.