寒食寄怀仲兄用子由寒食前一日寄子瞻韵

hán shí jì huái zhòng xiōng yòng zǐ yóu hán shí qián yī rì jì zǐ zhān yùn

jìn huǒ yí fēng jǐu jì rán,
jiā shū chóu chàng zǔ fēng yān。
yán fāng zhàng dú qū nán jǐn,
mán yǔ zhū { 牜 shì } xí jiàn biàn。
hóng yàn fēn fēi kōng wàng yuǎn,
chóng yú jiān shì wèi chéng biān。
yáo zhī pān xiàn qín nóng zhèng,
chūn yǔ fú lí kàn lì tián。

黄家鼐的更多古诗

    未找到内容

Processed in 0.336342 Second , 37 querys.