华藏雨望

huá cáng yǔ wàng

yān yǔ mí lí chù,
cháng tiān bì fù kāi。
zhà liáng qiān shù shī,
dǒu xié yī fēng lái。
qīu lǎo jiāng fēng jiàn,
fēng hán sāi yàn āi。
lián huā zùi gāo dǐng,
lóng dài shī yún húi。
Processed in 0.422223 Second , 37 querys.