自梁溪放船至月山书屋探梅

zì liáng xī fàng chuán zhì yuè shān shū wū tàn méi

xīn jì fàng chuán lái,
wén xiāng shǐ jiàn méi。
xī qiáo cū lǐng lvè,
shū wū yòu pái huái。
dì pì chūn xíng biàn,
zhī hán què zhuó kāi。
bìng fū liáo zì qiǎn,
zuò dùi yī chí bēi。

黄蛟起的更多古诗

  • 《华藏雨望》

    烟雨迷离处,长天蔽复开。乍惊千树失,陡挟一峰来。

    秋老江枫健,风寒塞雁哀。莲花最高顶,龙带湿云回。

Processed in 0.468074 Second , 37 querys.