舟次早起

zhōu cì zǎo qǐ

chén guāng tǔ xī wēi,
xī shàng lù huá xuàn。
lín wū lvè zhōu míng,
yú xīng dài yún juàn。
chén xīng jì wú rén,
cán mèng yóu kě miǎn。
qún dòng jī wèi méng,
tiān ní shàng qián jiàn。
wù lv̀ hé suǒ tú,
wú yì bù dài jiǎn。
shān shǔi jìng yōu yōu,
lǐ hùi shì fēi qiǎn。

黄锴的更多古诗

  • 《暮夜再游晋祠同赵浣瀛秀才》

    灵湫一泓澄,灌溉足百里。活活走珑玲,泠泠净泥滓。

    所被一何遥,其源为可真。岂真灵风旂,梦雨兴漫瀰。

    鱼鸟本亲人,生机托清泚。君看藻荇凫,并作跫然喜。

Processed in 0.675067 Second , 37 querys.