湖上似濮乐閒吴季良

hú shàng sì pú lè xián wú jì liáng

hú shǔi bì yú yù,
hú chuán shēn sì wū。
yín yīng gōng fèng jǐu,
jīn lv̌ xīn fān qū。
huā nóng chūn yì zùi,
bō jìng yún kě lù。
dāng wèi gù rén yǐn,
dàn wèi bái rì sù。
Processed in 0.291722 Second , 37 querys.