章俊甫水心亭

zhāng jùn fǔ shǔi xīn tíng

yǔ kè è tú ■,
jiǎo rén lè shǔi jū。
tíng zǐ zài zhōng zhǐ,
qīng yī hán sì chú。
gé huā wén hǎo niǎo,
fǔ lán jiàn yóu yú。
yōu yōu chuān shàng yì,
yǎ yǒng shí xiāng yú。
Processed in 0.254127 Second , 34 querys.