农舍

nóng shè

nóng shè rú jī qī,
zhì zǐ xǔ yán xì。
bēi tián bù zuò lǒng,
yě shǔi shēn jí bì。
shù lǎo xī zhào huáng,
cǎo kū hán yān bái。
yú gū shè chù chù,
mín yǒu shí cài sè。
Processed in 0.325439 Second , 37 querys.