僮奴山中归

tóng nú shān zhōng gūi

tóng nú shān zhōng gūi,
wèi yán shān shàng sōng。
xī rì yáo shǔ wěi,
yú jīn rú zhì lóng。
jié gēn yī chóng ā,
xìu sè pái shuāng fēng。
kě dài shēng fú líng,
chí yǐ shòu wú wēng。
Processed in 0.287895 Second , 34 querys.