与赵都事初心

yǔ zhào dū shì chū xīn

bái rì zhào sù shāng,
zhū cǎo hé qīu shuò。
cān qí jǐu wèi qǐ,
jǔ tóu jiàn chén jiǎo。
nán zhōng yǒu jiā shì,
fēng dù shén gāo miǎo。
yuàn shēng shuāng yǔ hàn,
dàn mò wǎng shù shù。
Processed in 0.388382 Second , 37 querys.