陶与权南园别业

táo yǔ quán nán yuán bié yè

qióng tián wú è tǔ,
yù shù duō hǎo zhī。
dǐng jiǎo nì xī zhě,
zì shì míng jiā ér。
yìng mén yǒu xiá rì,
pǒ zuò jiā yuán chí。
zhāo lín èr wáng shū,
mù yín sān xiè shī。
huā biān yíng xiǎo chē,
zhú xià lǐ cán qí。
bīn zhì kě mìng shāng,
qīn zài zhì wú wéi。
Processed in 0.290733 Second , 37 querys.