岁晚思亲

sùi wǎn sī qīn

hán bīng qī rán sùi yù cú,
wǒ dú hé wèi shǔi zhōng jū。
shuāng mù yín yín rú yào yú,
cháng yè sī jiā mèng yì wú。
dà rén mào yǐ rì jī yú,
qióng zhú xiǎo zhàng bù kěn fú。
héng kǒng píng dì shēng yōu yú,
yuàn wèi fēi liáng kuà lián hú。
lái wǎng bìng zhì jié zǒu yǐ,
wǔ rì yī sòng gān zhǐ chú,
shí rì yī bào píng ān shū。
Processed in 0.427099 Second , 34 querys.