吴兴杂咏十六首 其十一 碧岩

wú xīng zá yǒng shí lìu shǒu qí shí yī bì yán

xié jǐu shàng bì yán,
qiè hú sōng xià yǐn。
píng gāo shù qiān chǐ,
yún shǔi bái niǎn niǎn。
lìu yuè shēng yè hán,
shān mián bù chéng qǐn。
Processed in 0.296422 Second , 37 querys.