语溪夜泊

yǔ xī yè bó

yǔ ér xī shàng lǐu,
rì mù shēng chūn chóu。
xī nián shì ā mǔ,
céng cǐ xì xíng zhōu。
xiào yǎng kǔ bù zú,
shēng lǐ fēi gù qīu。
lín fēng sǎ kè lèi,
fù yǔ shǔi dōng líu。
Processed in 0.319545 Second , 37 querys.