读唐史 其六

dú táng shǐ qí lìu

lóu gōng yǒu shèng dé,
yǔ wù dàn wú wǔ。
dí xiāng cái dú xióng,
kě yòng ān guó bù。
wǒ qí jǔ suǒ zhī,
bù bì zhī wǒ jǔ。
Processed in 0.269990 Second , 37 querys.