赏芍药似卫立礼

shǎng sháo yào sì wèi lì lǐ

sì yuè jiàn hóng yào,
ruò yǔ chūn guāng yù。
liǎng rén kě dùi zhuó,
qún fāng cǐ gū zhù。
wēi fēng bù dòng chén,
yú xūn sàn chéng wù。
tán xié sùi zhōng xī,
liáo yòng wèi chí mù。
Processed in 0.296598 Second , 37 querys.