题松声楼

tí sōng shēng lóu

cháng sōng sì yán jiān,
luò luò wú yǔ wǔ。
tiān qīng xiào gē fā,
kěn zuò ér nv̌ yǔ。
dào rén yǒu zhēn tīng,
wú yíng yì wú jù。
shàng bù zhī yǒu ěr,
kuàng mì shēng chù suǒ。
qǐ shì nán shān gāo,
míng yuè zài tíng hù。
yìng niàn zhāo shì rén,
wén jī zǒu fēng yǔ。
Processed in 0.812210 Second , 37 querys.