集渊明句题胡主簿嘉树轩

jí yuān míng jù tí hú zhǔ bù jiā shù xuān

mèng xià cǎo mù cháng,
shuāng lù qiáo cùi zhī。
ǎi ǎi táng qián lín,
dōng xià cháng rú zī。
yán shuāng jǐu yuè zhōng,
zhuō rán jiàn gāo zhī。
rú hé shè cǐ qù,
bái rì yǎn jīng fēi。
shēn gǔ jǐu yìng wú,
cǐ yìn dú bù shuāi。
mǐn miǎn lìu jǐu nián,
huái cǐ zhēn xìu zī。
cháng kǒng fù cǐ huái,
wèi zú wèi gāo qī。
jí shí dāng miǎn lì,
kāng kǎi sī nán gūi。
qīn qī gòng yī chù,
rì xī huān xiāng chí。
pī zhēn bù huāng xū,
dēng gāo fù xīn shī。
zuò zhǐ gāo yìn xià,
yī shāng liáo kě hūi。
cóng jīn zhì sùi hán,
zòng xīn fù hé yí。

黄溍的更多古诗

 • 《开元宫》

  谁使藏舟一夕移,红楼翠幕未全非。
  曾闻帝子乘鸾去,疑有仙人明鹤归。
  烟径月明瑶草歇,石坛露冷碧桃稀。
  赤栏桥畔多时立,闲看杨花作雪飞。

 • 《题松声楼》

  长松四檐间,落落无与伍。天清啸歌发,肯作儿女语。

  道人有真听,无迎亦无拒。尚不知有耳,况觅声处所。

  起视南山高,明月在庭户。应念朝市人,闻鸡走风雨。

 • 《题陆山长柳州》

  簇簇春山紫翠围,瀰瀰烟水白鸥飞。东被正作西湖长,一曲空惭贺监归。

Processed in 0.433911 Second , 37 querys.