煌煌明月珠

huáng huáng míng yuè zhū

huáng huáng míng yuè zhū,
wèi hài jū zhuó shǔi。
jūn kàn huáng hé huáng,
qǐ jiě wū qīng jì。
wǒ fāng yí wú xíng,
chǒng rǔ qí yī zhǐ。
xuán zhī pò qín dài,
wèi ruò xiān zhuā mí。
Processed in 0.284128 Second , 34 querys.