临终诗

lín zhōng shī

shēng zài yáng jiān yǒu sàn cháng,
sǐ gūi dì fǔ yě hé fáng。
yáng jiān dì fǔ jù xiāng sì,
zhǐ dāng piāo líu zài yì xiāng 。
Processed in 0.759111 Second , 34 querys.