零口早行

líng kǒu zǎo xíng

mǎ shàng wù cán mèng,
chén chén tiān xiàng chén。
xíng yún rú dù yuè,
gǔ dào bù féng rén。
yě kuàng gēng shēng yuǎn,
shān gāo lù qì xīn。
é shī wú hǎo yǔ,
liáo ěr yī yín shēn。
Processed in 0.243799 Second , 34 querys.