将去上清宫题梧桐

jiāng qù shàng qīng gōng tí wú tóng

jìu rì jiàn chūn huá,
yuán yīn yǔ gài xié。
yě xuān hé bì sǎo,
xiǎo jìng gù cóng zhē。
qīu qì xiān cūi yè,
chūn fēng bié yǒu huā。
yě fū xīn hǎo jìng,
yì rì dào shān jiā。
Processed in 0.252190 Second , 34 querys.