赠王四槐宪长 其一

zèng wáng sì huái xiàn cháng qí yī

běi fēng liè liè shēng nù hào,
hán tiān mǎn mù fēi péng hāo,
jiàn ér jūn zhú mǎ wèi máo。
shū shēng nà yǒu fēng hóu gǔ,
dū hù xīu yán chū sāi láo。
Processed in 0.224992 Second , 34 querys.