敖嘉猷以诗索饮次韵招之

áo jiā yóu yǐ shī suǒ yǐn cì yùn zhāo zhī

jūn rú shí wèn zì,
bù dàn wǎng lái pín。
dǒu jǐu jiā cáng jǐu,
yuán shū shì qǔ xīn。
zhèng kān tóng míng dǐng,
wú fù tàn chén lún。
jù sàn wú shēng shì,
nà néng cháng bǐ lín。
Processed in 0.392994 Second , 37 querys.