平园

píng yuán

lǐu àn huā míng zì yī chūn,
qīng shān liáo rào shǔi rú jīn。
ǒu rán mì dé liáo yuán lù,
biàn yù fēn qī zhú wū yīn。
qīng zhòu píng yuán xún xiǎo yǐn,
xī yáng gūi lù rù xián yín。
chí chí fēng mèi yān dī shàng,
yáo wàng huán xī yā lv̀ shēn 。

余季芳的更多古诗

    未找到内容

Processed in 0.227859 Second , 37 querys.