和胡学士馆中庭树

hé hú xué shì guǎn zhōng tíng shù

xiān cái fēng zhí jǐu zhòng shēn,
rǎn rǎn hé nián bié gù lín。
xiǎo sè bàn lóng hé suǒ tà,
chūn guāng cháng zài yù shān cén。
jìng lín gāo gé fān qīng chūi,
zuò jiàn jī qín xī mì yīn。
xīu xiàn jǐng wú néng dài fèng,
líng shuāng jiān shǒu sùi hán xīn 。
Processed in 0.218679 Second , 37 querys.