松门守风

sōng mén shǒu fēng

péng lǐ gǔ lái xiǎn,
tāng tāng guàn hóu wèi。
yuán cháng yún gòng fú,
wàng jí tiān wú jì。
chuán wén wǔ yuè jiāo,
zī shí yī yīn zhì。
jù fēng shēng hǎi yú,
yú lì qiān lǐ yì。
wàn qiào zhēng nù hào,
liáng tāo dé kuáng shì。
yǒng kǒng chǔ shān bá,
shēng yí xià dǐng fèi。
yāo shèn tǔ nóng yān,
céng tái kuā zhuàng lì。
bēn léi míng dà chē,
lián gǔ shēng cū lì。
qǐ chéng yīn yáng zhēng,
cháng yōu tiān dì bì。
gū zhōu yī yè qīng,
piāo rú yóu zài zhùi。
suǒ yǐ sù yán rén,
wèi cháng tān jì jì。
nì yóu shàng bǎn wán,
shùn bǐ fēi hóng chì。
zhí dài fú yún shōu,
gān kūn kuò rán jì。
hú guāng bǎi lǐ píng,
bō sè lián tiān cùi。
rán hòu bǎng lán náo,
yǐ bì jiāo lóng hài。
jìn tùi gān chí líu,
kè bǎo wú qí hǔi。
wǒ yuàn xīu shēn zhě,
tǐ cǐ cāo zhōu tài。
dòng jìng wéi shí jī,
wèi shèn cún zhī jiè。
kǔi zú sūi píng yì,
jǐn xīn fáng ài mèi。
cháng rú lv̌ xiǎn shí,
zhōng shēn bù wēi dài 。

余靖的更多古诗

 • 《斋中芍药与千叶御米花对发招伯恭饮》

  岭南卉木少珍奇,且喜逢春具数枝。
  百禄大来唯酒美,一年全盛是花时。
  芳心未吐蜂先到,秀色如凝露暗滋。
  犹倚栏干忍虚过,可能垂顾习家池。

 • 《读车千秋传》

  汉武好迂诞,江充专险贼。
  引对大台宫,君臣自相得。
  世乱谗人胜,奸谋多造饰。
  元良天下本,掘蛊遭荧惑。
  春坊一动摇,前星冷无色。
  恐为扶苏诛,掘节储君侧。
  屈氂亡庙谋,转战同昏蚀。
  臣心无以明,野死不容息。
  千秋初奏疏,翩翩举其直。
  一言能悟主,破怒成悽恻。
  归来及望思,层台起东域。
  徒步取卿相,分茅非旧德,
  因思壶关老,先此陈奇策。
  嘉言若时用,生归当有益。
  徙薪不蒙赏,焦头为上客。
  汉道用人轻,取笑羞夷狄。

 • 《游山五题·留题龙潭》

  峭岭盘远郊,幽泉生石罅。
  沮洳成深潭,神龙隐其下。
  气昏云雾朝,光寒风雨夜。
  绝境邻梵宫,馀波沃农稼。
  秋态月色澄,晴蛟虹影射。
  势非蛟室卑,名将凤池亚。
  存身此蟠蛰,得时扶造化。
  何当岁大旱,移湫救函夏。

Processed in 0.263004 Second , 37 querys.