晚至松门僧舍怀寄李太祝

wǎn zhì sōng mén sēng shè huái jì lǐ tài zhù

rì mù juàn xíng yì,
jiě ān chū xī jiān。
wù hūn lín shǔi sì,
fēng jìng yù shuāng tiān。
liǎo pǔ chū wén yàn,
rén jiā bàn zài chuán。
sī jūn zhèng chāo chàng,
huáng yè zhèng piān piān 。
Processed in 0.240329 Second , 37 querys.