闻栾驾部度岭见寄

wén luán jià bù dù líng jiàn jì

jǐu jiē xián gūi jiàn zhǔn shéng,
huán zhāo yóu tīng sòng shēng téng。
ān mín lv̀ huán jiāng fēng jìng,
fù guó cái gāo tǎng cáng zēng。
yě lǎo gēng gē chú héng liàn,
shì chén jiāo biǎo jiàn shū néng。
líng tóu ruò zhù guān guān jí,
kě chá gū qīng jié sì bīng 。
Processed in 0.257332 Second , 37 querys.