慧照大师

hùi zhào dà shī

yǐ xiàng nán zōng wù,
yóu yú wài xué jīng。
shì lín chuán zì fǎ,
sēng guó zhǔ shī méng。
chū dì xíng róng gǔ,
mí tiān yǔ lùn qīng。
yīn jūn zhī dùn bèi,
tú shàn yǎng yīng míng 。
Processed in 0.256955 Second , 37 querys.