静台

jìng tái

jiāng chéng lì yǐn chǎng zhū fēi,
xuán zhú gāo tái wàng cùi wēi。
jǐng dùi yún shān shī bǐ jiàn,
zhèng yí fēng sú sòng tǒng xī。
nà jiāng chén lv̀ gān fāng cùn,
dàn jué xiān zōng zài sì wéi。
huā mù yīn sēn yú niǎo lè,
zàn lái yóu nǐ biàn wàng jī 。
Processed in 0.268929 Second , 37 querys.