桂源早行

gùi yuán zǎo xíng

wén jī yǐ xíng mài,
cè mǎ gèng pái huái。
yuè sè yī shān jǐn,
qīu shēng dài yǔ lái。
zì kān bēi yù pú,
shúi fù zhú jīn tái。
bó huàn kōng jī shù,
xī zhāi cháng lv̀ tái 。
Processed in 0.263659 Second , 37 querys.