八月十三

bā yuè shí sān

yuè chū shuāng fēng liàn mù lán,
lín líu jǐu zuò jiè sēng ān。
chéng qīng yín hàn lù juān dī,
hào dàng bì bō fān liǎng sān。
lóng xì yè zhū cáng hǎi dǐ,
yàn súi qīu qì luò jiāng nán。
hùi xīu yǒu jù tōng shàn wèi,
jīn sù xiāng zhōng hǎo gòng cān。

余京的更多古诗

Processed in 0.272094 Second , 37 querys.