秋日登银山别墅同碧江

qīu rì dēng yín shān bié shù tóng bì jiāng

tíng chǎng běi fēng dà,
gāo qīu qì jìn dōng。
shān hán jiān cǎo mù,
jiāng nù dǒu jiāo lóng。
shì yuǎn nán hū jǐu,
yá wēi yù jiè qióng。
xī yáng kàn wèi yàn,
cūn àn lěng yún dùi。

余京的更多古诗

Processed in 0.291257 Second , 37 querys.