柬苍浦

jiǎn cāng pǔ

wèi xǔ xián shēn wò bì luó,
fēng chén qīng bìn fù cuō tuó。
gù zhī jìn rì bēi sān zā,
hǎo yǒu hóng xún lǎn yī guò。
yàn zǐ bù lái chūn zhèng lěng,
méi huā chū fàng yǔ piān duō。
zùi xiāng xīn zhì jiāng nán qū,
yuè yè qī jūn bǎ bì gē。

余京的更多古诗

Processed in 0.425145 Second , 37 querys.