归里上东山

gūi lǐ shàng dōng shān

qū dèng huāng tái lěng jìu yóu,
kōng yú yuán hè gù shān qīu。
lǎo sēng xiāng jiàn huán qīng yǎn,
juàn kè gūi lái yǐ bái tóu。
làng xiào shēng yá jiē duò zèng,
fàng huái tiān dì zǒng xū zhōu。
bù kān zhuǎn yì fú shēng shì,
yún zì yōu yōu shǔi zì líu。

余继先的更多古诗

  • 《咏赵》

    自是宗臣第一人,偏安那可诵中兴。龙须泪洒知何处,现有忠魂绕海滨。

  • 《咏曲》

    四将威名首数张,忍将万里谪忠良。风门岭上孤猿叫,每到秋来忆伏羌。

  • 《咏白》

    晚霞诗识六宫輧,尝侍胡天亦可怜。伴得母仪还少主,触邪数语又南迁。

Processed in 0.290009 Second , 37 querys.