题施氏西屿书堂

tí shī shì xī yǔ shū táng

zhōng zhì gùi dé xìng,
dé xìng fēi yì qíu。
xiàn jūn pì chuān qū,
sōng zhú bì céng qīu。
chūn qīu dāng jiā rì,
xiōng dì gè mìng chóu。
zǒng pèi líng chén zhú,
zhǎn xí miàn qīng líu。
cān chà qióng fēng chū,
hóng chéng qǐ qì zhōu。
xiāng hé chéng xìu yǔ,
huáng niǎo xiǎng shū lóu。
qǐ zuò wán fāng zhì,
wèi lè xiān yōu yóu。
hé yáng chǐ qiǎo huàn,
jiàn chūn yā lv̌ chóu。
ān dé zhōu gōng jǐn,
wèi guǎn sūn zhòng móu。

余阙的更多古诗

 • 《大别山柏树》

  奇树如蛟蜃,盘骫上虚空。孤生虽异桂,半死反如桐。

  香带金炉气,色映绮钱中。灵从后皇服,年随天地终。

  常瞻北枝翠,终古郁葱葱。

 • 《李白玩月图》

  春池细雨柳纤纤,手倦挥毫日上帘。想得停杯江海夜,月明照见水晶盐。

 • 《竹屿》

  秋水镜台隍,孤洲入淼茫。地如方丈好,山接会稽长。

  紫蔓林中合,红莲叶底香。何人酒船里,似是贺知章。

Processed in 0.250800 Second , 37 querys.