竹屿

zhú yǔ

qīu shǔi jìng tái huáng,
gū zhōu rù miǎo máng。
dì rú fāng zhàng hǎo,
shān jiē hùi jī cháng。
zǐ màn lín zhōng hé,
hóng lián yè dǐ xiāng。
hé rén jǐu chuán lǐ,
sì shì hè zhī zhāng。
Processed in 0.295575 Second , 37 querys.