送张有恒赴安庆郡经历

sòng zhāng yǒu héng fù ān qìng jùn jīng lì

xiǎo lù tōng gāo zhàng,
chūn chéng rù dà jiāng。
cǎo shēng chúi diào pǔ,
rén yǔ dú shū chuāng。
sù kè yí chá dǐng,
xíng tián zài jǐu gāng。
mù liáo shúi dé sì,
gāo bù jué fēn páng。
Processed in 0.261840 Second , 37 querys.