祯祥菊

zhēn xiáng jú

jìu huā yǐ wēi jué,
xīn huā nǎi zài fāng。
dū yuán bǐng jīn qì,
tè jiě ào sī cáng。
yǐ nǐ shēng cán fù,
wēi rúi chū gù fáng。
yìng lián hùi cǎo zhí,
jí yǐng wěi wēi shuāng。
Processed in 0.327414 Second , 37 querys.