送刘伯温之江西廉使得云字

sòng líu bó wēn zhī jiāng xī lián shǐ dé yún zì

zǔ zhàng yī shān guǎn,
chē gài hé bīn fēn。
shǐ jūn qū sì mǎ,
yī shàng xìu chéng wén。
zhōng zuò chén qǐ xí,
yǔ shāng líu bó xūn。
qíng duō jǐu xíng jí,
yì cù gē chūi yīn。
kuàng wǒ tóng xiāng yǒu,
tóng guǎn fù lí qún。
chū yáng lì shén gāo,
yáo wàng chéng yuǎn fēn。
húi biāo wàng shuāng què,
wǔ sè ruò qīng yún。
cāng máng sùi nián cú,
dōng xī qí lù fēn。
dào cháng hùi rì yuǎn,
hé yǐ fèng yīn qín。
wéi yǒu líng shuāng bǎi,
tiān hán kě zèng jūn。

余阙的更多古诗

 • 《大别山柏树》

  奇树如蛟蜃,盘骫上虚空。孤生虽异桂,半死反如桐。

  香带金炉气,色映绮钱中。灵从后皇服,年随天地终。

  常瞻北枝翠,终古郁葱葱。

 • 《李白玩月图》

  春池细雨柳纤纤,手倦挥毫日上帘。想得停杯江海夜,月明照见水晶盐。

 • 《竹屿》

  秋水镜台隍,孤洲入淼茫。地如方丈好,山接会稽长。

  紫蔓林中合,红莲叶底香。何人酒船里,似是贺知章。

Processed in 0.286756 Second , 37 querys.