杨平章崇德楼

yáng píng zhāng chóng dé lóu

zhòng chéng kòng qīu sāi,
dān lóu yào fāng diàn。
chēng xiá shàng fēn yūn,
cāng lín xià cōng qiàn。
cháng hé chéng biān jí,
jī jū chuāng zhōng jiàn。
yuǎn yàn miè jū yán,
xíng yún gūi shàn shàn。
dà xián xiè qīng xiāng,
chúi wéi huà xiāng xiàn。
chūn chóng hóng bǎo sè,
yú huā piāo yù yán。
fāng cóng dǒng yuán lè,
lòu bǐ gē liáng zhuǎn。
yī yú qù shān zé,
hán zhāi qīu cǎo biàn。
zài lǎn dēng lóu piān,
yì zhòng lín yuān xiàn。

余阙的更多古诗

 • 《大别山柏树》

  奇树如蛟蜃,盘骫上虚空。孤生虽异桂,半死反如桐。

  香带金炉气,色映绮钱中。灵从后皇服,年随天地终。

  常瞻北枝翠,终古郁葱葱。

 • 《李白玩月图》

  春池细雨柳纤纤,手倦挥毫日上帘。想得停杯江海夜,月明照见水晶盐。

 • 《竹屿》

  秋水镜台隍,孤洲入淼茫。地如方丈好,山接会稽长。

  紫蔓林中合,红莲叶底香。何人酒船里,似是贺知章。

Processed in 0.268659 Second , 37 querys.